9 základních lidských potřeb

Naše potřeby můžeme vyjádřit mnoha desítkami slov. Podle některých autorů však existuje 9 základních oblastí, kterými lze popsat naše potřeby velmi univerzálním způsobem, a které nám dobře poslouží zejména v našich začátcích s nenásilnou komunikací. Je jistě jednodušší začít se slovníkem 9 základních lidských potřeb, než lovit z paměti desítky podrobnějších pojmů.

9 základních lidských potřeb (tak, jak je shrnul na jedné ze svých přednášek Marshall Rosenberg):

  1. Zachování života, fyzické potřeby (jídlo, voda, oblečení, přístřeší…)
  2. Bezpečnost, ochrana
  3. Láska
  4. Empatie
  5. Odpočinek, relaxace, hra
  6. Komunita, společenství
  7. Kreativita
  8. Autonomie (zvolit si vlastní způsob života)
  9. Smysl, účel, přispívání k životu

Každé lidské chování je v zásadě snahou o naplnění potřeb. Až se tedy příště dostanete do sporu, konfliktu či napjaté situace, zkuste se zamyslet, jakou svou potřebu se snaží druhá strana naplnit a jakou vaši potřebu se snažíte naplnit vy.

Použitý obrázek: Woman photo created by rawpixel.com – www.freepik.com