Empatie léčí

Říká se, že empatie má léčivou moc. Když nás někdo vyslechne, často se nám velmi uleví. A tato úleva nám do tíživé situace přinese nový pohled a energii se s ní vypořádat.

Kdy zažíváme empatii?

 • Když nás někdo skutečně poslouchá a dává nám svou plnou pozornost.
 • Když cítíme, že máme prostor a čas plně se vyjádřit bez přerušování.
 • Když cítíme, že druhého zajímá, co mu chceme sdělit.
 • Když cítíme, že druhý chápe, co nám leží na srdci.
 • Když cítíme, že naše pocity jsou v pořádku.

Takové naslouchání ale není vůbec jednoduché. Jsme-li v roli naslouchajícího, můžeme (v dobré víře) na sdělení druhého člověka reagovat značně neempaticky.

Například:

 • Poskytovat (nevyžádané) rady („A zkusil jsi už…?“)
 • Posuzovat, hodnotit („Myslím, že bys měl raději….“ „Možná, že jsi neměl….“ „Asi jsi trochu přecitlivělá.“)
 • Zlehčovat nebo sdílet vlastní příběh („To nic není, to já….“, „Jo, to se mi taky stalo…“ )
 • Sympatizovat („To máš pravdu, ten tvůj šéf je ale blbec.“)
 • Utěšovat („Nebyla to tvoje chyba“)
 • Litovat („Ale ty chudáčku…“)
 • Povzbuzovat („Vzmuž se!“, „Buď statečný.“)
 • Doptávat se na detaily („A jak dlouho už….“, „A kolik to bylo…“)
 • Vysvětlovat, obhajovat se („Já bych zavolala, ale…)
 • Opravovat („Tak to nebylo.“ „Na tom jsme se ale nedomluvili.“)

Mnoho z těchto reakcí pramení z dobré víry a potřeby druhému pomoci. Ale pomáhají skutečně?

Zkuste si sami vzpomenout, kdy naposledy vám někdo naslouchal skutečně empaticky a jak jste se přitom cítili. A kdy naposledy jste někoho vyslechli tak, že vám řekl: „Děkuji, moc se mi ulevilo, když jsem ti to mohl všechno říct.“

Poděkování a doporučení dalších zdrojů

Empatie je téma, kterému se věnují autoři napříč mnoha obory. O tom, co je a co není empatie, velmi hezky hovoří Marianne van Dijk na jednom ze svých webinářů (www.cupofempathy.com). Pokud si chcete poslechnout i další pohled na empatii optikou nenásilné komunikace, doporučuji například dvě epizody Nenásilného podcastu, které najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=XzCbJ5PZooQ a zde: https://www.youtube.com/watch?v=Iz4eaPjCRXo