Jak pracovat s kartičkami pocitů a potřeb

Na kurzech nenásilné komunikace pracujeme s kartičkami pocitů a potřeb. Nejčastější jsou cvičení ve dvojicích, kde se zaměřujeme na sdílení, naslouchání a reflexi. Cvičit ale můžete i doma, ať už s partnerem či sami. V tomto článku najdete 5 nejčastějších cvičení, díky kterým můžete trénovat své dovednosti nabyté na kurzu, workshopu nebo přednášce.

1. Základní cvičení – reflexe pocitů

Jak jsem se dnes měl/a?
S touto otázkou začněte procházet kartičky pocitů a před sebe na stůl si položte ty, které jste dnes zažívali. Věnujte chvíli klidnému pohledu na reflexi vašeho dne. Můžete si i všimnout, jaké pocity ve vás tato reflexe vyvolává.

Cvičit můžete i ve dvojicích. Zeptejte se partnera, jak se měl, věnujte mu plnou pozornost a nepřerušujte jej při jeho vyprávění.

Co tímto trénujete?
Kromě slovní zásoby pro pocity ještě několik důležitých věcí: cvičíte si sebe-uvědomování a citlivost k sobě. Cvičení může pomoct získat odstup od svých emocí a uvědomit si, že jsou důsledkem minulé situace, a nemusí být užitečné si je dál nést. Při cvičení s partnerem navíc trénujete svoji schopnost mluvit srozumitelně o sobě a svých pocitech a naslouchání druhému.

2. Reflexe potřeb

Jaké svoje touhy a potřeby mám v poslední době naplněné a jaké mi chybí?
S touto otázkou začněte procházet kartičky potřeb a vyskládejte je před sebe na ty, které prožíváte jako naplněné, nenaplněné, smíšené a na ty, ke kterým momentálně nemáte zvláštní vztah. Užijte si pohled na tento „control panel“. Svítí spíš zeleně nebo červeně?

U potřeb, které vnímáte jako nenaplněné, si řekněte, jestli to tak chcete. Někdy třeba víte, proč odkládáte odpočinek a setkání s přáteli, a to, že tyto potřeby prožíváte jako nenaplněné, zásadně nevadí. Objevíte-li, že nějaké potřeby máte nenaplněné a chcete to změnit, můžete začít přemýšlet nad strategiemi.

Budete-li cvičení pravidelně opakovat (např. jednou týdně) můžete sledovat i vývoj svého života.

3. Reflexe situace – pocity a potřeby

Pracujte s konkrétní situací, která se stala. Někdo něco řekl nebo udělal a ve vás se objevily emoce… ať už příjemné, nebo nepříjemné. Pro cvičení je důležité zaměřit se na jeden konkrétní moment, nikoliv přehrávat si situaci jako příběh a sekvenci mnoha (ne)uspokojivých zážitků. Zpracováváme prostě jeden moment po druhém…

Projděte si tyto fáze:

Pozorování: Co kdo řekl či udělal?
Pocity: Jak jste se v té chvíli cítili? 
Interpretace: Co jste si o této situaci nebo člověku mysleli?
Potřeby: Jaké vaše potřeby byly naplněné či nenaplněné? 
Strategie: S uvědoměním si vlastních potřeb uvažujte o strategiích, které by Vám mohly posloužit, nebo které by byly snadněji přijatelné pro ostatní, kterých se situace týkala.

4. Rákosníček

Kdy byla moje potřeba XY nejvíce naplněná?
Vyberete si potřebu (XY) a zeptejte se sami sebe nebo druhého: „Kdy jsi ve svém životě / v poslední době nejvíce prožíval/a potřebu XY jakou naplněnou?“
Ponořte se sami do vzpomínek nebo nechte druhého povídat a sami poslouchejte. Cvičíte-li ve dvojici, nezapomeňte si vyměnit role. Při naslouchání druhého nepřerušujte.
Spíše než na určení přesného data (Kdy) se zaměřujeme na Příběh/Strategii (jak, co se dělo, že jsem prožíval XY jako naplněnou) a na napojení se na kvalitu XY.

Co trénujeme?
Dovednost napojení se na potřeby a uvědomění si, že potřeby mohu prožívat nejen jako nenaplněné touhy, ale i jako naplněné. Zároveň trénujeme naslouchání a empatii/porozumění světu druhého člověka.

5. Empathy Poker

Základní trénink empatie

Hra ve dvojici: Osoba A vypráví příběh či situaci. Osoba B naslouchá. Osoba B hledá mezi kartičkami pocitů a potřeb a reflektuje: “Přišlo mi, že ses cítil ..(?).”, “Možná jsi toužil po…(?)” nebo “Tvoje potřeba X byla naplněná(?)” a pokládá před osobu A kartičky pocitů a potřeb vázajících se k té situaci. A nereaguje a užívá si, že se mu někdo snaží porozumět. A reflektuje, zda se cítí pochopen (a jaké to pro něj je).

Je důležité, aby B měl jasno v tom, že ve skutečnosti neví, jak se A cítil, a co pro A bylo důležité. Ve cvičení jde o empatii a pochopení, nikoliv o to říkat druhému, jak se cítí a po čem touží.

Co trénujeme?
Základní empatické dovednosti: schopnost vnímat prožívání, které je za příběhem, schopnost to prožívání vyjádřit…

Poděkování

Cvičení uvedená v tomto článku vychází z mnoha zdrojů. V praxi nenásilné komunikace se používají na celém světě. V Česku za jejich používání vděčíme zejména Ondrášovi Přibylovi, který je systematicky zpracoval a na svých kurzech učí, jak je používat. Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons BY-SA, takže je můžete šířit a upravovat, vždy ale uvádějte zdroj, tzn. autor Ondráš Přibyla, a zachovejte licenční podmínky (označte BY-SA upravené a dále šířené dílo).