Komunikaci srdcem stavím na principech nenásilné komunikace, jejichž autorem je americký psycholog Marshall B. Rosenberg. Tento způsob vnímání světa jsem objevila před více než 5 lety a dodnes obdivuji jeho krásu a užitečnost. Umožňuje mi vyjadřovat svá přání a prosby způsobem, který nezraňuje, a zároveň slyšet za slovy a činy druhých jejich přání a potřeby a ne kritiku či agresi.

Principy nenásilné komunikace se na mých kurzech, seminářích a v tréninkových skupinách učí všichni, kteří chtějí lépe řešit své konflikty a zlepšovat vztahy – ať už se svými partnery, kolegy, podřízenými, sousedy, dětmi či rodiči.

Pomáhám také těm, kteří se již v komunikaci ztratili a potřebují vyřešit svůj konflikt jinou než soudní cestou. Nabízím jim služby mediace, jejíž metodu a techniky jsem si osvojila na akreditovaném kurzu pořádaném Asociací mediátorů ČR.

Máte dotazy? Ozvěte se!