O nenásilné komunikaci

Nenásilná komunikace je způsob vyjadřování, díky němuž snáze komunikujeme se sebou i s ostatními. Pomáhá při řešení konfliktů i při běžné komunikaci v rodině, ve škole nebo v práci. Je založená na čtyřech krocích:

1) pozorování bez posuzování,
2) vyjádření pocitů,
3) rozpoznání a vyjádření potřeb a
4) formulaci proseb, které nám pomohou naplnit potřeby naše i potřeby ostatních.

Učí nás, jak vytvářet mezi lidmi soulad a nacházet řešení, která fungují pro všechny. Nejde však o samotnou techniku, postup či slova. Cílem je lépe porozumět sobě i druhým a nalézt spojení, které umožní naplnit naše potřeby.

Koncept nenásilné komunikace vytvořil Marshall Rosenberg, americký psycholog, mediátor, autor a učitel. Jeho postupy a metody rozvíjejí lektoři a trenéři po celém světě.

Podívejte se na rozhovor o nenásilné komunikaci