Průvodce nenásilnou komunikací

Od slov k skutečně hlubokým vztahům

LEPŠÍ VZTAHY S ŽIVOTNÍMI PARTNERY, DĚTMI, RODINOU I KOLEGY

Chcete vědět, jak komunikovat, abyste s druhými dobře vycházeli? Jak díky lepší komunikaci budovat kvalitní vztahy založené na důvěře a spolupráci? Jak lépe vycházet s životními partnery, dětmi, rodinou, kamarády, ale i kolegy či nadřízenými v práci?

ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ

Chtěli byste umět řešit konflikty s větším klidem a nadhledem? Přáli byste si zvládat neshody a napjaté situace způsobem, který vaše vztahy bude zlepšovat, nikoliv ničit? Chcete mít větší důvěru, že se v konfliktu budete umět za sebe postavit?

TIPY DO PRAXE

Četli jste některou z knih o nenásilné komunikaci a chtěli byste se dozvědět více? Máte spoustu otázek, jak tento přístup využívat v praxi? Nemáte čas chodit na kurzy, ale chcete nenásilnou komunikaci začlenit do svého života? Chybí Vám praktické návody a podpora ze strany někoho, kdo již nenásilnou komunikací žije?

PRŮVODCE NENÁSILNOU KOMUNIKACÍ OD ZKUŠENÉ LEKTORKY

Naučte se používat nenásilnou komunikaci! V on-line průvodci Vám ji vysvětlím a pomohu začlenit do každodenního života. 

V Průvodci nenásilnou komunikací se naučíte:

  • Jak díky komunikaci budovat kvalitní vztahy. Jak si lépe naslouchat a porozumět.
  • Jak se lépe vyznat sami v sobě, jak porozumět svým pocitům a poznat, co skutečně chceme a potřebujeme.
  • Jak zvládat obtížné situace a konflikty s větší lehkostí a zkrotit v nich silné emoce.
  • Jak dojít k řešení, které je dlouhodobě dobré pro všechny strany.
  • Jak se postavit sami za sebe, aniž byste zranili druhé.

V sérii videí, cvičení a pracovních listů najdete:

  • Postup, který vám umožní dosáhnout dohod, které jsou pro všechny strany dlouhodobě výhodné.
  • Náměty, jak zapojit nenásilnou komunikaci v každodenním životě.
  • Ukázky a rozbory obtížných dialogů a konfliktů.
  • Krátké úkoly na každý den, které vám pomohou zapojit nenásilnou komunikaci do každodenního života.
  • Ukázky, jak mohou vypadat řešení, která fungují pro všechny strany.

Obsah a struktura kurzu:

8 lekcí, 12 videí (dohromady cca 100 minut video lekcí, každá v průměru okolo 10 minut), 64 stránkový pracovní sešit

Lekce 1 - Jaký máme postoj ke konfliktům a proč jej změnit?
Dozvíte se, s jakými postoji ke komunikaci a konfliktům obvykle přicházíme do dospělosti, co to znamená pro naše vztahy, a kam nás v tomto směru posouvá nenásilná komunikace.
Lekce 2 - Co je nenásilná komunikace
Představení konceptu nenásilné komunikace a shrnutí jednotlivých kroků.
Lekce 3 - Učíme se pozorovat a naslouchat
Naučíme se pojmenovávat situace způsobem, který zabrání možnému nedorozumění a usnadní další komunikaci.
Lekce 4 - Pocity: Jak se vyznat v sobě a v druhých
Naučíme se pojmenovávat své pocity a rozšíříme si slovník, kterým můžeme popsat, co se v nás děje. Naučíme se nespojovat své pocity s druhými osobami nebo konkrétními situacemi a tak zvýšíme šanci, že nás druhý pochopí a bude ochotný nás vyslechnout.
Lekce 5 - Potřeby: Jak poznat, co chceme a rozšířit si tak možnosti, jak toho dosáhneme
Naučíme se za svými pocity hledat naplněné či nenaplněné potřeby a pojmenovávat je tak, aby jim druhý rozuměl a neměl potřebu se bránit nebo na nás útočit.
Lekce 6 - Empatie: Učíme se vcítit do sebe a do druhých
Ukážeme si, jak se vcítit do sebe i do druhých a tak zvýšit šanci, že najdeme řešení, které je dobré pro obě strany.
Lekce 7 - Prosby: Jak zvýšit šanci, že naše potřeby budou naplněné
Naučíme se formulovat své prosby způsobem, který zvýší šanci, že nám druhý vyhoví. A ukážeme si, jak reagovat, když na naši prosbu odpoví „ne“.
Lekce 8 - Tipy na každodenní procvičování a využití nenásilné komunikace v praxi
Shrneme si celý postup nenásilné komunikace a ukážeme si, jak jednotlivé kroky trénovat v praxi, abychom si vše zažili a dostali do každodenního života.

Podívejte se na ukázkovou lekci

Uvidíte, jak lze lépe reagovat v konfliktech, když je na nás někdo naštvaný

Bonusy pro Vás

Pracovní sešit k vytištění

Není nad poznámky psané vlastní rukou. K Průvodci ode mě dostanete i praktický pracovní sešit, kam si můžete zapisovat své poznámky k novým znalostem, každodenní krátká cvičení i přípravy na situace, kterými procházíte a které byste chtěli lépe zvládat.

Kartičky pocitů a potřeb v dárkové krabičce

Ze všech přihlášených vylosuji každý měsíc jednoho, kterému poštou pošlu vytištěné a zalaminované kartičky pocitů a potřeb v krásné dárkové krabičce. Budete tak mít po ruce pomůcku, která Vám usnadní cvičení a bude Vám společníkem na vaší cestě.

Individuální konzultace

Prvních 5 přihlášených získá možnost individuální hodinové konzultace se mnou. Můžete se mnou probrat situace, které Vás trápí nebo na které se chcete připravit. Je jen na Vás, jestli to bude 2 x 30 minut nebo 1 x 60 minut. Spojíme se po telefonu nebo on-line.

Ještě váháte?

On-line PrůvodcePrezenční kurz
Čas
Nemusíte čekat na vypsané kurzy a přizpůsobovat se.
Můžete začít hned.
Čas
Kurzy probíhají na jaře a na podzim. Mnohým nemusí vyhovovat podvečerní a večerní hodiny.
Tempo
Průvodce vám umožní postupovat vlastním tempem a zažít si jednotlivé kroky nenásilné komunikace tak, jak potřebujete.
Tempo
Ačkoliv kurzy přizpůsobuji aktuálnímu složení skupiny, nemohu vyhovět všem a tempo výkladu i praktických cvičení přizpůsobuji většině.
Sdílení
Ačkoliv je sdílení ve skupině velmi přínosné, ne každému vyhovuje. V on-line kurzu budete mít prostor pro sebereflexi a uvidíte i anonymizované reakce ostatních. Můžete se tak inspirovat, ale nemusíte veřejně mluvit.
Sdílení
V kurzech nenásilné komunikace je vzájemné sdílení velmi důležité. Účastníci díky němu mohou slyšet, jak se na různé situace dívají ostatní. To jim dává inspiraci a vhledy do vnímání jiných lidí.
Termíny
Nemusíte se bát, že kvůli nemoci nebo práci nebudete moct přijít na některou z lekcí. Průvodce na vás počká.
Termíny
Kurzy mají fixně dané termíny, které na sebe navazují a většinou není možné jednotlivé lekce si nahradit.  
Cena
On-line Průvodce stojí mnohem méně než prezenční kurz.
Cena
Obvyklá cena kurzů nenásilné komunikace je cca 4500 Kč - 6000 Kč.
Účast partnera
Průvodce můžete využít společně s vaším partnerem či partnerkou. Je skvělé, když máte někoho, s kým můžete nenásilnou komunikaci trénovat v praxi.
Účast partnera
V mnoha případech se kurzu nemohou účastnit oba partneři. Třeba proto, že někdo prostě musí hlídat děti.

Co o Průvodci říkají účastníci?

Na tomto kurzu jsou skvělé příklady z praxe, které provází každou lekci. Díky tomu si dovedu představit, jak bych mohla reagovat i já sama v podobných situacích. Petra F.

Měl jsem obavy, jestli se dá komunikace učit nebo zlepšovat i v online kurzu. Tento Průvodce mi ukázal, že to jde a že to jde skvěle. Díky! Karel K.

Absolvovala jsem prezenční kurz nenásilné komunikace, ale už je to dlouho, a tak jsem spoustu věcí zapomněla. Díky Průvodci jsem našla znovu chuť zkoušet si různé věci v praxi. Díky za novou motivaci! Lenka S.

Díky za Tvého Průvodce. Pomohl mi uvědomit si, jak je důležité naslouchat, dříve než o něco požádám. Cvičení a úkoly v Průvodci mi pomohly dostat tuto zásadu do každodenního života. A výsledky jsou úžasné! Katka P.

Toto je snad jediný kurz, kde se mi podařilo dostat ty věci do praxe. Irma vytvořila pracovní sešit, ve kterém si můžu připomenout, co jsem se naučil, a "nutí" mě dělat si cvičení a domácí úkoly. Díky za to! Viktor J.

Nenásilnou komunikací Vás bude provázet:

Irma Macháčová

Komunikaci srdcem stavím na principech nenásilné komunikace, jejichž autorem je americký psycholog Marshall B. Rosenberg. Tento způsob vnímání světa jsem objevila před více než 5 lety a dodnes obdivuji jeho krásu a užitečnost. Umožňuje mi vyjadřovat svá přání a prosby způsobem, který nezraňuje, a zároveň slyšet za slovy a činy druhých jejich přání a potřeby, a ne kritiku či agresi.
Principy nenásilné komunikace se na mých kurzech, seminářích a v tréninkových skupinách učí všichni, kteří chtějí lépe řešit své konflikty a zlepšovat vztahy – ať už se svými partnery, kolegy, podřízenými, sousedy, dětmi či rodiči. Pomáhám také těm, kteří se již v komunikaci ztratili a potřebují vyřešit svůj konflikt jinou než soudní cestou. Nabízím jim služby mediace, jejíž metodu a techniky jsem si osvojila na akreditovaném kurzu pořádaném Asociací mediátorů ČR.