Mediace

Mediace je způsob, jak řešit spory a konflikty cestou vzájemného porozumění. Nabízí možnost zlepšit neuspokojivou situaci jinak než soudní cestou a mít přímý vliv na výslednou dohodu.

Mediátor pomáhá znesvářeným stranám, aby se vzájemně vyslechly, pochopily a hledaly řešení, které bude vyhovovat oběma. Děje se tak na mediačním sezení, kde každá strana dostane prostor popsat situaci tak, jak ji vidí, vyjádřit své pocity a potřeby a navrhovat řešení, které preferuje.

Proč využít mediaci?

Mediace je nejen rychlejší a levnější než soud, ale dává každému účastníkovi možnost ovlivnit výsledek jednání. Zvyšuje se tak šance, že se spor vyřeší a obě strany získají to, co potřebují.

Jak mediace probíhá?

Obě strany se sejdou s mediátorem u jednoho stolu. V první fázi se účastníci mediace vyjadřují k situaci a mediátor zjišťuje podrobnosti. Pro mnoho lidí je přínosná již tato část mediace, neboť každý dostane nerušený prostor říct vše, co potřebuje. Mediátor se zde stará o to, aby komunikace byla vyvážená.

Výsledkem první fáze je zejména pochopení situace, vyjasnění pocitů a potřeb každé strany a seznam témat, o kterých je potřeba jednat, aby se situace obou stran zlepšila. Mediátor následně pomáhá účastníkům hledat taková řešení, která nejlépe naplňují potřeby každého z nich. Myslí přitom na to, aby se strany dohodly i na detailech, které zajistí dlouhodobou udržitelnost případné dohody. Dojdou-li strany k takové dohodě, mohou ji sepsat písemně.

Každé mediační sezení trvá cca 3 hodiny. K dohodě lze dojít již na prvním setkání. V případě rodinných mediací jsou však obvyklé 2 – 3 sezení.

Kolik mediace stojí?

Cena za každé mediační sezení v rodinných či sousedských sporech je 3 000 Kč a obvykle se na nákladech podílí obě strany rovným dílem (tedy 1 500 Kč každá).

Cena za jedno mediační sezení ve firemních sporech je 2 500 Kč pro každou ze sporných stran, celkem tedy 5 000 Kč za jedno setkání.

Chcete se objednat nebo máte dotazy? Ozvěte se!